13. august 2022 09:00
Ved indgangen fugletårnet fra Strandvejen syd for Nivå Havn
Udsigt mod Hven fra Fugleværnsfondens platform i Nivåbugten
Kom med på guidet fugletur med fokus på sensommerens vadefugle. Medbring kikkert. Jan Nielsen er guide.

13. august 2022 09:00 - 12:00

I sensommeren er der returtræk af vadefugle, og Nivå
Tange er eneste sted langs den danske side af Øresund,
hvor vadefuglene har mulighed for at raste. Og de gennemfører enorme præstationer i løbet af trækket, for de
flestes vedkommende mod tropisk Afrika. Vi får mulighed for at se bl.a. stor præstekrave, lille kobbersneppe, rødben, og almindelig ryle. Overraskelser kan forekomme. Turleder er Jan Nielsen.

Medbring egen kikkert. Ingen tilmelding

DN Fredensborg
  • Tilmelding ikke nødvendig