5. november 2022 13:00
Mødested: P-plads, rute 461, ca. 900 m syd for Gl.Rye, ca. 200 m efter passage af Salten Å.
Efteråret i skoven giver indblik i planternes strategi for at overleve den kommende vinter og forberede næste års vækst. Landskabet bliver mere synligt efterhånden som løvtræerne mister bladene. Turen fører rundt på jævne stier, ca. 5 km. Velegnet for børn uden barnevogn. Tag kaffen med til kaffen.

5. november 2022 13:00 - 16:00

Vissingklosterområdets statsejede arealer udgør en del af den flade, brede dal i den store "tunneldal", hvor Salten Langsø, Mossø og Skanderborg Sø ligger. Jorden er sandet og det præger vegetationen. Tidligere er arealerne brugt som privat flyveplads; under 2. verdenskrig som tysk flybase og efter befrielsen som lejr for tyske krigsflygtninge. Området indeholder synlige spor efter den tidligere anvendelse.
Kontakt: Otto Andersen, tel. 6150 1380, mail. karot.andersen@gmail.com

DN Skanderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig