11. september 2022 10:00
2625 Vallensbæk, Rendsagervej 5
Suder - navnet betyder oprindeligt "skomager" - er en almindelig og hårdfør art i næringsrige søer. Foto: Poul Evald Hansen
Mosens Dag - Tueholm Sø - er DN-Albertslunds bidrag til Naturens Uge. Vi deltager sammen med en række andre organisationer og hovedarrangøren er I/S Vallensbæk Mose.
Vi bidrager formentlig med tilbud om redekassebygning og fremvisning af dyr og planter ketchet i søen.

11. september 2022 10:00 - 14:00

Tueholm Sø og Vallensbæk Sø, som Store Vejleå løber igennem er kunstige søger skabt i begyndelsen af 1970erne sammen med de store motorvejsbyggerier på Københavns Vestegn. Det er ret næringsrige søer, og det præger flora og fauna, der her ca. 50 år efter alligevel er ret artsrig og varieret og også kan fremvise usædvanlige arter.
Arrangementer foregår vej sydøst-hjørnet af Tueholm Sø nær Restaurant Mosen.
DNs bidrag bliver formentlig som tidligere år bl.a. tilbud om redekassebygning og fremvisning af dyr og planter fra søen. Men intet er helt på plads endnu og ændringer kan forekomme.
Det er et åbent arrangement med udgangspunkt i I/S Vallensbæk Mose.

Rendsagervej 5, Vallensbæk 2625

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig