23. november 2022 19:00
8450 Hammel, Dalvej 1
Hammel Kulturhus InSide - se lokalenummer på tavlen i foyeren.
Naturens krise - biodiversitetskrisen - er lige så alvorlig og presserende som klimakrisen. Og den kan kun stoppes, hvis vi giver naturen lov til at fylde mere. Lov til at blive rig, stærk, og mangfoldig igen.
DNs vicepræsident Sebastian Jonshøj orienterer om vores mærkesag "Mere plads til naturen".
DN ønsker at få Folketinget til at vedtage en Dansk Naturlov - ligesom vi har fået en klimalov. Loven skal bl.a. sikre, at der i andre love og regler tages fornødent hensyn til biodiversitet.

23. november 2022 19:00 - 22:00

DNs vicepræsident, Sebastian Jonshøj, vil orientere om DNs mærkesag "Mere plads til naturen".

DN arbejder på at få Folketinget til at vedtage en Dansk Naturlov! - se https://www.givnaturenlov.dk/ - ligesom vi har fået en klimalov.

Der er også lokale aspekter. Vi vil arbejde med kommune og lodsejere for at opnå flere sammenhængende og finere naturområder i Favrskov.
Det kræver viden - og nogle gange også opgør, hvis lodsejere lader hånt om naturen.

Loven skal også sikre, at der i andre love og regler tages fornødent hensyn til biodiversitet. Eksempelvis har vi oplevet, at støtteordninger til landbruget har medført uheldige bivirkninger som opdyrkning af naturområder.

Støt op om de frivillige aktive til årsmødet. Kom og få viden om vort arbejde . Har du selv gode ideer eller lyst til at arbejde med natur, miljø og klima, kan vi få en god snak om det

Efter foredrag og debat er der årsmøde med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Alle er velkomne!

Dalvej 1, Hammel 8450

DN Favrskov
  • Tilmelding ikke nødvendig