11. marts 2023 09:00
Vi mødes ved indgangen til Monnet, over for Monnetvej 8.
Foto af edderfugle. Foto: Poul Brugs.
Guidet fugletur til et af Svendborg Kommunes mest særprægede naturområder, inden det fredede område lukker for yngleperioden.

11. marts 2023 09:00 - 12:00

Vi kan være heldige at se bl.a. havørn, vandrefalk og mosehornugle - samt flokke af rastende ande- og vadefugle, bl.a. knopsvane, sangsvane, bramgås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, edderfugl, hvinand, toppet skallesluger, storspove, hjejle, vibe og almindelig ryle. Vi kan også være heldige at se snespurv.
Medbring madpakke og noget varmt at drikke.
Husk gummistøvler!
Turledere er Flemming Hansen, Ian Heilmann og Christina Åkerman.
Turen er gratis, og alle er velkomne!
Kontaktperson er Christina Åkerman, tlf.
2326 8714.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig