11. juni 2023 10:00
Vi mødes kl.10 i Lille Lyngby, på den grønne plet overfor p–pladsen ved Lille Lyngby kirke, Lille Lynbyvej 23, Skævinge
Foto: Michael Liesk
Søndag den 11. juni 2023 kan du komme med på en guidet tur i Lille Lyngby Mose og se de vilde blomster - gøgeurt og vibefedt. Området har også et rigt fugleliv, så der er stor sandsynlighed for at se havørn og sølvhejre. Turen bliver ledet af René Andersen fra Dansk Botanisk Forening.

11. juni 2023 10:00 - 14:00

René har registreret naturen i det fredede område og har der for et stort kendskab til stedets flora.
Lille Lyngby Mose er på 235 ha og blev fredet i 1989 og på grund af store naturværdier, er den en del af et Natura 2000 område. Der er gennem årene udført naturpleje og naturgenopretning i området af både private, Naturstyrelsen og Hillerød Kommune. Der er kun offentlig adgang til en del af fredningen.
Vandreuren er på 4 timer og der vil være indlagte pauser, så man kan spise sin medbragte frokost eller drikke en kop kaffe. Husk passende fodtøj og kikkert.

DN Hillerød
  • Tilmelding

    Der er plads til 30 deltagere, så tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet. Skriv en SMS til Michael på tlf. nr. 28 89 59 23 eller send en e-mail til mfh.liesk@gmail.com