7. februar 2023 19:00
4300 Holbæk, Nygade 9
Store sal på Holbæk Bibliotek
Rynket Rose er smuk, men den er også en invasiv art. Sammen med blandt andet bjørneklo, mårhund og mink Foto: Inger B. Møller
Hvad er en invasiv art? Hvad gør den invasiv? Og hvordan skelner man de invasive fra andre arter af planter og dyr, som vi føler er lidt påtrængende?

7. februar 2023 19:00 - 21:30

Rynket rose, bjørneklo og mårhund. Det er invasive arter, og samlet er der 136 invasive arter af planter og dyr i Danmark.
Fælles for dem er, at de kommer fra fremmede lande og ikke anses for at være naturligt hjemmehørende i Danmark samt har en negativ indvirken på vore hjemlige økosystemer.
Botaniker og redaktør af Atlas Flora Danica, Per Hartvig vil introducere de invasive arter og give et indblik i de procedurer og vurderinger, der ligger til grund for udpegningen som invasiv art blandt de mere end 2500 introducerede fremmede plante- og dyrearter, der er i Danmark.
Og det er ikke nogen let skelnen.
Foredraget er arrangeret af Naturhistorisk forening for Vestsjælland.
Kaffe eller te kan medbringes til pausen.

Nygade 9, Holbæk 4300

DN Holbæk
  • Tilmelding ikke nødvendig