7. februar 2023 17:00
8000 Aarhus C, Hack Kampmanns...
Arrangementet foregår på Rampen, Dokk1
Foto: PR-foto
Danmarks Naturfredningsforenings KlimaCafé1 inviterer i samarbejde med Dokk1 til foredrag med Jørgen Ejvind Olesen, professor og institutleder, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

7. februar 2023 17:00 - 19:00

Landbrug og fødevareproduktionen står globalt for ca. en tredjedel af klimabelastningen. Det gælder også for det danske landbrug. Samtidig er landbruget ansvarlig for en meget stor del af forureningen af naturområder med næringsstoffer, og det gælder både land og vand.
Landbruget fylder stadig mere af verdens landareal og truer dermed natur og biodiversitet. Landbruget forbruger desuden betydelige dele af verdens ferskvandsressourcer, og sidst men ikke mindst, det hele forværres af befolkningstilvækst, øget velstand og af klimaændringerne.

Udfordringerne kan derfor synes uoverstigelige. Men der er håb. Det kræver bare indsatser hele vejen rundt:

Arealanvendelsen skal tilrettelægges bedre, landbrugssystemerne skal være mere effektive og meget mindre forurenende – og de skal fylde mindre i landskabet. Fødevaresystemet skal bedre integreres med energi- og materialestrømme, og der skal tænkes cirkulært. Og ikke mindst, borgere og forbrugere skal bidrage til et mindre, men bedre forbrug.

Hack Kampmanns Plads 2, Aarhus C 8000

DN Aarhus