2. februar 2023 19:00
2920 Charlottenlund, Bernstor...
Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Med tog: C toget til Charlottenlund station eller A toget til Bernstorffsvej Station og gå derfra eller tag bus 185 mod Klampenborg ad Bernstorffsvej.
Foto: Lea Gram
Danmarks Naturfredningsforening Gentofte inviterer torsdag den 2. februar alle, der er interesseret i at høre mere om Lynetteholm projektet og dets potentielle konsekvenser for Gentofte, til informationsmøde på Gentofte Rådhus. Gentoftes borgmester Michael Fenger byder velkommen.

2. februar 2023 19:00 - 21:00

Få svar på, hvad Lynetteholm - Københavns største anlægsprojekt siden Christian den 4.’s tid – er, og hvad den anlægslov og bekendtgørelse, Folketinget har vedtaget for at projektet kunne blive igangsat, indeholder. Hvilke betænkeligheder har Danmarks Naturfredningsforening, de svenske myndigheder og en række eksperter ved projektet – og harmonerer Lynetteholm med planerne om at gøre Øresund til en Marin Naturnationalpark?

Danmarks Naturfredningsforening har kritiseret bygherre for at bagatellisere potentielle miljøkonsekvenser af projektet – bl.a. af dumpning i af slam i Køge bugt og påvirkning af saltvandsgennemstrømning gennem Øresund til Østersøen - men hvilke konsekvenser kan etableringen af Lynetteholm få for Gentofte?

Kan Lynetteholm påvirke kvaliteten af badevandet og klimasikringen af Gentofte? Hvordan vil den planlagte omfartsvej påvirke støj og CO2 udslip i Gentofte? Og kan Gentofte risikere at skulle dække omkostninger ved flytning af Renseanlægget Lynetten?

Bernstorffsvej 161, Charlottenlund 2920

DN Gentofte
  • Tilmelding

    Kom og lyt med og få muligheden for efterfølgende at stille spørgsmål til et panel bestående af fageksperter og lokale bestyrelsesmedlemmer af Danmarks Naturfredningsforening. Arrangementet er gratis, men af hensyn til logistikken er tilmelding nødvendig. Tilmeld dig her: https://danmarksnatur.typeform.com/to/MkigEOrE