11. juni 2023 10:00
4400 Kalundborg, Røsnæsvej 458
Naturskolen
I samarbejde med Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund arbejdes der pt. på, at afholde Naturdag på Røsnæs spidsen for 13. gang med mange gratis tilbud til børn og voksne f.eks. musetur, bygge fuglekasser, botaniktur, bage pandekager over bål - tjek hjemmesiden løbende for nærmere

11. juni 2023 10:00 - 15:00

Naturvejlederen tager børnene med på en musetur igennem skoven, hvor børnene får lov at holde og slippe indfangede mus fri i naturen igen, mens naturvejlederen fortæller om den indfangede mus f.eks. hvilken art, det er der er gået i fælden, hvad den lever af, hvor gammel den bliver. Der arrangeres naturskattejagt rundt om i skoven, hvor børn og voksne skal løse forskellige naturopgaver/spørgsmål. Dansk Ornitologisk forening tilbyder alle børn gratis at bygge en fuglekasse, som kan tages med og hænges op derhjemme. Det noteres hvor mange forskellige fuglearter, der spottes på dagen. Røsnæs FDF står for gratis pandekagebagning over bål. De voksne kan tage med på botanik / fugle tur ud i det kuperede og smukke landskab. Jægerne tilbyder gratis lasergevær skydning. Jægernes hornorkester markerer ved flaghejsningen starten på aktiviteterne med fanfarer ligesom der vil være Schweisshundeopvisning. Markedsboder tilbyder lokale økologiske produkter. Tjek løbende hjemmesiden for nærmere

DN Kalundborg
  • Tilmelding ikke nødvendig