6. september 2023 06:30
3520 Farum, Jernbanevej 1
Mødested Stationstorvet overfor Farum Station kl. 06.30
Heldagstur med bus den 6. sept til Skovsgård Gods og Tryggelev Nor på Langeland. Vi får en rundvisning på godset, herefter går turen til Gulstav Mose. Vi skal se vilde heste og det rige fugleliv med både ænder, gæs, vadefugle, rovfugle og småfugle. Tilmelding til: sorenvinding7@gmail.com

6. september 2023 06:30 - 20:00

Heldagstur med bus den 6. september til bl.a. Skovsgård Gods og Tryggelev Nor på Langeland. Vi får en rundvisning på godset. Vi oplever de vilde heste på sydlangeland og fuglelivet ved reservatet der omfatter Tryggelev-, Nørreballe- og Salme Nor. Både ænder, gæs, vadefugle, rovfugle og småfugle.

Mødested Stationstorvet overfor Farum Station kl. 06.30
Opsamling i Ganløse ved bageren.
Sidste opsamling og afgang fra Stenløse Station kl. ca. 07.00

I bussen byder vi på en kop kaffe og et rundstykke. Vi ankommer til Skovsgaard kl. ca. 10.00. Skovsgaard Gods ligger på det sydlige Langeland i naturskønne omgivelser. Godset er ejet af Danmarks Naturfond, stiftet af Danmarks Naturfredningsforening. På godset får vi en rundvisning på 2 timer. Herefter spiser vi vores medbragte mad før vi fortsætter til Gulstav Mose, som er et spændende fuglereservat på Sydlangeland.
Vi forventer at være i Farum kl. ca. 20.00.
Pris: 300,00 kr. betales til MobilePay: 42317706
Kontakt sorenvinding7@gmail.com

DN Egedal