18. juni 2023 14:00
4640 Faxe, Kirkevej 7
P-plads overfor Jomfruens Egede. Herfra køres samlet til Skibsteds Krat
Vi besøger Skibsteds Krat, som er et enestående naturområde i Faxe Kommune. Vilde blomsters dag arrangeres i samarbejde med Dansk Botanisk Forening og Faxe Kommune
Det er gratis at deltage i turen. Påklædning efter vejret.
Turledere: Anne Planeta Etzerodt, Rudy Burmeister & Asger Søgaard Jørgensen

18. juni 2023 14:00 - 16:00

Skibsteds Krat er et kulturhistorisk landskab af meget stor værdi, fordi dets driftshistorie har været uændret i mange hundrede år. Gamle græsningsskove og overdrev er kun bevaret få steder i Danmark, og for kommunen og egnen er arealet af enestående kulturhistorisk og naturhistorisk værdi. Der er mange indikatorer på at Skibsted Krat aldrig har været opdyrket, så som store fritliggende sten, tuer af Gul Engmyre og selvsået blandet løvskov. Stødskudsprægede træer hist og her vidner om tidligere tiders ekstensive stævningsdrift af arealet. Det driftsrelaterede lokale stednavn ’Stubbene’ indikerer ligeledes den tidligere anvendelse som stævningsskov eller hø-eng. Arealet plejes nu efter en plejeplan udarbejdet af Faxe Kommune blandt andet med ko græsning. På arealet findes en varieret flora med adskillige overdrevsarter, deriblandt den på Sjælland ret sjældne Plettet gøgeurt.

DN Faxe
  • Tilmelding ikke nødvendig