18. juni 2023 13:00
4300 Holbæk, Hønsehalsvej 3
Mødested: P-pladsen ved skoven for enden af Hønsehalsvej ved Løserup på Tuse Næs.
Vilde blomsters dag ved Hønsehals Skov og Udby Vig på Tuse Næs. Engene ved Udby Vig grænser op til skoven og rummer en rig flora, som nogle steder er præget af karakteristisk strandengsvegetation, mens andre steder præges af kalkholdigt ferskvand i rigkær.

18. juni 2023 13:00 - 15:00

Hønsehals Skov var forstligt drevet indtil for 20-30 år siden, hvor flere skovparter blev udlagt til urørt skov. I dag ses tydelige forskelle i floraen. Siden er der også etableret skovgræsning i dele af skoven.
Engene ved Udby Vig grænser op til skoven og rummer en rig flora, som nogle steder er præget af karakteristisk strandengsvegetation, mens andre steder præges af kalkholdigt ferskvand i rigkær, som bl.a. rummer flere orkidéarter. Den græssede skrænt mod engene har overdrevsflora.
Turledere: Finn Bjerregaard og Helene Meden Hansen
Arr.: DN Holbæk i samarbejde med NVNF (Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening) og Turlandet Tuse Næs.

DN Holbæk
  • Tilmelding ikke nødvendig