24. august 2023 19:30
Vi mødes på P-pladsen øst for Vejlen.
Kom og oplev Vejlens fugle gå til ro, enten på vandet eller i tagrørene - og se og "hør" flagermusene.

24. august 2023 19:30 - 21:30

Er vi heldige, vil der være stære, svaler og gæs, som går til overnatning. På gode dage er der fugle i tusindvis.
Når fuglene er gået til ro, kommer flagermusene frem. Vi tager detektorer med, så vi kan "høre" dem. Vi fortæller også om flagermus, deres fangstmetoder, udseende og generelle levevis.
Turen er gratis og alle er velkomne.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Turleder og kontaktperson er Flemming Hansen, tlf. 4224 0070.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig