3. september 2023 08:00
3450 Lillerød, Allerød Stationsvej 4A
Allerød station kl. 0800 præcis og kører via Øresundsbroen til Skåne
Det storslåede Skånske kulturlandskab, hvor vi bl.a. kommer gennem velbevarede landsbyer, store godslandskaber, besøger Kulturens Østarp (frilandsmuseum), ser kulturminder, fine vandløb og et udvalg af skånes fuglerige søer. Turen finder sted på en årstid, hvor fugletrækket er på sit højeste.

3. september 2023 08:00 - 18:45

Vi kører efter skånerasten(toiletbesøg)gennem Skabersjø by, Torup gods, Hyby overdrevsbakker og til Häckebega med udsigt over søen, herfra over Dörröd til Romeleåsen. Frokost indtages på Östarp gæstgivergård, med det omgivende smukke frilandsmuseum. Efter frokost kører vi ud over Ilstorps enge med den gamle uudskiftede Kumlatatofta og den snoede Klingavfalsåen. Herfra mod den gamle stenbro over Tolånga åen ved Sjöbo.
Sidste punkt bliver Hallbergs Stene i øster len, som er et mindesmærke over Niels Nilsson, som brugte sit liv på at hugge tætskrevne religiøse tekster ud i store natursten. Stedet skal ses. En oplevelse

DN Allerød
  • Tilmelding

    Medlemmer 645 kr. Ikke medlemmer 695 kr. Mobilpay: 20105616 senest 25 juni 2023. Husk: Navn, skånetur 3 september