22. november 2023 19:00
3050 Humlebæk, Humlebæk Center 44
KulturStationen ved Humlebæk Center
Tunsafari på Øresund 14. august 2023 Foto: Tim Lundgreen
DN Fredensborg holder årsmøde den 22. nov. kl.19.00–21.30 på KulturStationen ved Humlebæk Center. Aftenen starter med et foredrag om Øresund ved Jens Peder Jeppesen, Akvarie- og museumschef, Øresundsakvariet.

NB Starttidspunktet er kl. 19.00 og ikke 19.30 som tidligere annonceret!

22. november 2023 19:00 - 21:30

I Øresund, hvor fiskeres brug af bundtrawl har været forbudt i 80 år, er der en rig natur med store variationer i bl.a. fysiske levevilkår, saltholdigheder og dybder. Her er fx ålegræsenge, muslingebanker, masser af sæler, marsvin og værdifulde fugleområder.

På det efterfølgende vedtægtsbestemte årsmøde fortæller bestyrelsen med udgangspunkt i årsberetningen 2023 om årets indsatser.

Medlemsforslag, som ønskes til afstemning, mailes med begrundelse til formanden mindst en uge inden årsmødet. Forslag til dagsorden mailes til formanden senest 10 dage før mødet. Der vælges endvidere repræsentanter til DN Fredensborgs bestyrelse. Her er ledige pladser, og DN medlemmer opfordres til at stille op.

Der er er ingen tilmelding, og alle er velkomne.

Årsberetningen vil være til rådighed på mødet eller kan downloades her:
https://fredensborg.dn.dk/departments-media/33431/dn-fredensborg-aarsberetning-2023.pdf

Info: formand Jens Søndergaard: 24 60 24 72, sondergaard_jens@mail.dk

DN Fredensborg
  • Tilmelding ikke nødvendig