24. september 2023 14:00
9240 Nibe, Kratvej 10
Restaurant Skivum Krat, Kratvej 10, 9240 Nibe
Møde for alle interesserede om projektet i fredningen Højris Mølle, som kommuner, DN afdelinger og Danmarks Naturfond har arbejdet på siden 2017. Helårsgræssende kvæg skal forbedre biodiversiteten i det fine egekrat, på engen og i overdrev. Se program på afdelingens hjemmeside.

24. september 2023 14:00 - 16:00

Orienteringsmøde for alle interesserede. Helårsgræssende kvæg skal forbedre biodiversiteten i det fine egekrat, på engen og i overdrev. Et areal på 90 ha bliver indhegnet med et ydre hegn, indre hegn fjernes, og der kommer færiste over Højrisvej. Planen for hele projektet bliver præsenteret, herunder hvilke konkrete effekter på biodiversiteten, der forventes, og hvordan fonden sikrer god dyrevelfærd for de helårsgræssende kvæg.
Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Danmarks Naturfond og DN Rebild/Vesthimmerland samt Rebild og Vesthimmerlands kommuner.

PROGRAM:
1) Velkomst ved DN Vesthimmerland og DN Rebild
2) Velkomsttale ved bestyrelsesformand Maria Reumert Gerding, Danmarks Naturfond
3) Orientering om projektet ved Rebild og Vesthimmerlands kommuner: Jens Kristian Uhrenholt, Anja Daubjerg Hansen, Karen E. F. Clausager
4) Orientering om helårsgræssende dyr ved dyrholder Andreas Lomborg
5) Afslutning

Mulighed for guidet rundtur i Højris Mølle for interesserede efter mødet.

DN Rebild
  • Tilmelding ikke nødvendig