7. november 2023 19:00
6000 Kolding, Ågade 27
Kolding Uddannelses Center - KUC
Foto: Niels Christian Laursen
Årsmødet indledes med en orientering om status og nye initiativer for biologisk mangfoldighed i Kolding. Hvordan går det med projekterne? Er vi på vej? Biodiversitetskoordinator Karsten Wandal orienterer. Herefter årsmøde. Dagsorden iflg vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før.

7. november 2023 19:00 - 21:45

Årsmødet indledes med med en orientering om status og nye initiativer for biologisk mangfoldighed i Kolding Kommune. Hvordan går det med projekterne? Er vi på vej? Eller er vi stadig i slæbegearet? Kommunens biodiversitetekoordinator Karsten Wandal orienterer om emnet med sin store erfaring. Bio-orientering fra 19 - 20. Første del er åben for alle.
Herefter årsmøde for medlemmer. Dagsorden iflg vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før årsmødet.

DN Kolding
  • Tilmelding ikke nødvendig