22. oktober 2023 10:00
2970 Hørsholm, Sjælsmarkvej 25
Parkeringspladsen ved pumpehuset på Sjælsmarkvej 25.
Udsigt over Sjælsø Foto: Lars Fleischer
Vi går en tur vest for Sjælsø, og kigger efter trækfugle.

22. oktober 2023 10:00 - 12:30

Turen vest for Sjælsø leder os forbi et fugleskjul, hvorfra man kan iagttage eventuelle fugle på søen

Sjælsmarkvej 25, Hørsholm 2970

DN Hørsholm
  • Tilmelding ikke nødvendig