23. november 2023 19:00
5800 Nyborg, Kongens Bastionsvej 2
DN Nyborg inviterer til årsmøde/generalforsamling på Frivilligcenter Vestervold, 23. november 2023, kl. 19-21. Nyborg Kommune deltager og fortæller om kommunens arbejde med biodiversitet. Bliv også klogere på årets gang i din lokale DN-afdeling og kom med i bestyrelsen/bliv aktiv i foreningen.

23. november 2023 19:00 - 21:00

DN Nyborg inviterer til årsmøde/generalforsamling på Frivilligcenter Vestervold, 23. november 2023, kl. 19-21.
Programmet er:
Kl. 19: Velkomst
Kl. 19.15: Nyborg Kommune fortæller om arbejdet med biodiversitet
Kl. 20.00: Pause med kaffe og kage
Kl. 20.15: Årsmøde/generalforsamling:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens årsberetning
c) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
d) Forslag fra medlemmerne
e) Eventuelt.
Kl. 21.00: Tak for i aften

Forslag og ønske om opstilling sendes til lokalformand Nanna Bille på mail: nyborg@dn.dk.
Nanna kan også kontaktes telefonisk på tlf.: 22278786

DN Nyborg
  • Tilmelding ikke nødvendig