17. marts 2024 09:00
4780 Stege, Ulvshalevej 363
Mødested: P-plads ved broen fra Ulvshale til Nyord.
Følfod. Foto: Bo Kayser
Måske er det tidlige forår i gang med viber, lærker og traner. Måske er der sne og is med mange andefugle i Ulvshale Løb. Vi går en tur i området og ser, hvad der er.

17. marts 2024 09:00 - 12:00

Husk varmt tøj og evt. lidt mad og drikke.

DN Vordingborg
  • Tilmelding ikke nødvendig