30. april 2024 17:00
8270 Højbjerg, Skovmøllevej 51
Vi mødes ved parkeringspladsen syd for Restaurant Skovmøllen
Skræddermosen, Fløjstrup Foto: Sebastian Jonshøj
DN inviterer på skovtur i det forårsgrønne, og retter fokus på de mange spændende tiltag, der foregår for at fremme biodiversiteten i de forhenværende produktionsskove syd for Aarhus. Bliv klogere på, hvad "veteranisering" vil sige og hør mere om baggrunden for de "vilde" og våde tiltag i skoven.

30. april 2024 17:00 - 19:00

I disse år pågår en gradvis forandring af skovene syd for byen. Der fældes træer og ryddes lysninger og der lukkes dræn og grøfter, så vandet vender tilbage til skovbunden. Altsammen for at genskabe plads og varierede levesteder for en talrig mangfoldighed af dyre og plantearter.

På en solid naturfaglig baggrund fortæller vi om mål og midler, og tager snakken om, hvad det betyder for den skov vi kender - og for vores muligheder for fortsat at bruge og opleve den skov som vi forhåbentlig får i stedet.

Vi kan meget vel bevæge os udenfor stier og veje, så medbring vandtæt fodtøj og påklædning efter vejret.

Turledere: Sebastian Jonshøj (DN) og John Brandbyge (DBF)

Turen arrangeres i et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus og Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen

DN Aarhus
  • Tilmelding ikke nødvendig