16. juni 2024 13:30
6400 Sønderborg, Skydebanevej 1A
P-pladsen ved støvlen.
. Foto: hja
Tag med når DN Sønderborg i samarbejde med Dansk Botanisk Forening afholder De Vilde Blomsters Dag på Kær Vestermark.

16. juni 2024 13:30 - 16:00

Vi ser på områdets fine flora der vokser på de tørre flader, og dykker ned i nogle af vandhullerne for at se på de planter, der vokser i vand.
Kær Vestermark var tidligere et landbrugs-område, men i 1963 blev landbrugs-ejendommene i området eksproprieret, hvorefter områdets ca. 140 ha. overgik til øvelsesområde for Sønderborg kaserne.
Kær Vestermark har i 2024 været uden dyrkning i 61 år, hvilket har haft en betydelig indflydelse på de vilde planters muligheder for at etablere sig.
I dag byder området på en varieret flora, store græsbevoksede flader, brede levende hegn, skovbevoksninger og vandhuller med en artsrig vandhulsfauna.
Her kan du finde fine bestande af kantet perikon, hovedfrytle, der er relativt sjælden i Danmark og høgeurten Hieracium nemorivagum, der er sjælden i Danmark, er blot fundet få steder, foruden mange af de andre fine og for insekter vigtige planter.

Medbring gerne lup og feltflora.

Husk fornuftigt fodtøj.

Turleder: Andreas Andersen, tlf. 61341931.

DN Sønderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig