16. juni 2024 09:30
6093 Sjølund, Skamlingvejen 123
P-pladsen på toppen af Skamlingsbanken ved restauranten.
Skamlingsbankens nordside 2005. Overdrevsareal under tilgroning
Oplev Skamlingsbankens vestside, som gemmer på værdifuld men ukendte blomsterrige overdrev. De bedste arealer har Kommunen nu opkøbt, så en truende tilgroning forhåbentlig snart er fortid. Vandring i vanskeligt terræn i overdrev, krat, skovslugt og juletræmarker egnet til naturgenopretning.

16. juni 2024 09:30 - 12:00

Skamlingsbankens ukendte vestside.
Oplev Skamlingsbankens vestside, som gemmer på værdifulde, men ikke særlig kendte blomsterrige overdrev. De bedste arealer har Kommunen nu påkøbt, så en truende tilgroning er forhåbentlig snart fortid. Vandring i krat og på overdrev. Skovslugter med med væld og masser af juletræmarker egnet til naturgenopretning. Turen bliver sine steder i vanskeligt terræn. Overdrevsarealerne har stor bestand af bakkegøgeurt, enkelte guldblommer; de sidste i Kommunen, og en pæn bestand af den sjældne kambregne.

DN Kolding
  • Tilmelding ikke nødvendig