6. februar 2024 17:00
8000 Aarhus C, Hack Kampmanns Plads 2
Rampen, Dokk1
Foto: DN PR-foto
Kom og hør med, når Mette Hoffgaard Ranfelt,
Miljøpolitisk chefrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, fortæller om en økonomi, som ikke skader vores jord.

6. februar 2024 17:00 - 19:00

Hvis alle forbrugte som os danskerne, skulle vi bruge over fire jordkloder. Når det kommer til vores forbrug, så er vi ingenlunde et grønt foregangsland. Hvis vi skal have en samfund, som ikke driver rovdrift på naturens ressourcer, men som sikrer, at vi holder os indenfor de planetære grænser, så er det helt afgørende, at vi nedbringer vores forbrug.

Vi taler ofte om, at vores forbrug skal være mere cirkulært. Det er en udbredt misforståelse, at cirkulær økonomi primært handler om affaldshåndtering og genanvendelse, og hvis vi blot øger genanvendelsen, så kan vi fortsætte med at producere på samme niveau som hidtil. Vi bliver nødt til at tage fat i problemets rod – som er overproduktion og overforbrug. Vi skal redefinere et meningsfyldt liv med mindre forbrug.

De mest centrale elementer af cirkulær økonomi er ofte blevet negligeret. Kom og få et indblik i udfordringer og økonomiske strukturer, som fastholder en uhensigtsmæssig forbrugsspiral, kloden ikke længere kan holde til.

DN Aarhus
  • Tilmelding

    Arrangementet er gratis men af hensyn til siddepladser er tilmelding nødvendigt. Tilmelding kan ske på Dokk1s hjemmeside under arrangementer https://www.dokk1.dk/arrangementer