23. maj 2024 19:30
3500 Værløse, Ballerupvej 72
Parkeringspladsen på Ballerupvej skråt overfor genbrugsstationen
Vi byder igen på nattergaletur på stierne ved Søndersø og Flyvestationen. Vi lytter og kigger efter fugle, ikke mindst nattergalen. Vi kigger også på planteliv og naturpleje. Turledere: Ornitologerne Jan Smidt og Jørgen Haugaard.

23. maj 2024 19:30 - 22:00

Vi byder igen i år på den traditionsrige nattergaletur på stierne ved Søndersø og de tilgrænsende arealer på Flyvestationen. Vi lytter og kigger efter fugle, ikke mindst nattergalen. Vi ser og diskuterer også den omfattende naturpleje, der er sat i gang med henblik på at give mulighed for bedre biodiversitet på den tidligere flyvestations omfattende areal. Medbring gerne kikkert. Turen varer ca. 2 1/2 time. Turleder: Ornitolog Jan Smidt, Jørgen Haugaard og medlemmer af DN Furesøs bestyrelse.

Kontakt: Ole Knudsen 26829628

DN Furesø
  • Tilmelding ikke nødvendig