20. marts 2024 19:00
4760 Vordingborg, Sydhavnsvej 6
Den store sal på biblioteket
I ord og naturbilleder gør Rune Engelbreth Larsen os klogere på den danske naturkrise, og hvorfor vildere naturnationalparker kan være en del af løsningen på problemet.
Dansk naturpolitik og naturforvaltning har haltet. Hvad skal der til for at fremme biodiversiteten i Danmark?

20. marts 2024 19:00 - 21:00

På globalt plan er ca. 200.000 arter uddøde inden for de seneste 500 år som følge af menneskets udbredelse, naturødelæggelse og ressourceforbrug – I Europa har dansk natur det særlig slemt og ligger i bund i EU. Derfor er der brug for at gentænke en naturforvaltning, der i højere grad tager udgangspunkt i naturens præmisser.
Ordet og konceptet "naturnationalpark" er opfundet af forfatteren og er i dag under etablering 15 steder i Danmark. Foredraget redegør bl.a. for, hvorfor naturnationalparker indebærer udsætningen af store dyr som f.eks. vildheste, elge og bisoner - og kommer ind på de udfordringer, der følger med i form af dyrevelfærd, hegn og sikkerhed.

Rune Engelbreth Larsen er idéhistoriker, forfatter og naturfotograf. Medlem af Repræsentantskabet og Naturfagligt Udvalg i Danmarks Naturfredningsforening. Tidligere medlem af Det Etiske Råd (2017-22), klummeskribent på dagbladet Politiken (2004-2016) og naturkommentator for Altinget (2015-2021). Han har skrevet 20 bøger.

DN Vordingborg
  • Tilmelding

    På bibliotekets hjemmeside. Billetpris 55kr