17. marts 2024 13:30
8585 Fjellerup Strand, Klitve...
Fjellerup Strand. Billedet viser stranden set mod øst. Billedet er fotograferet en oktoberdag i 2023. Foto: Arne Holm-Hansen
Tag med DN - Norddjurs på en gåtur langs Fjellerup Strand. Ved denne enestående smukke og unikke strand ønsker Norddjurs kommune at etablere projektet "Fjellerup Udvikling", som i givet fald også vil komme til at omfatte et meget stort hotelbyggeri i strandkanten.

17. marts 2024 13:30 - 15:30

Tag med DN - Norddjurs på en gåtur langs Fjellerup Strand.
Turen går fra Thomasminde til Mølleå ved Møllebækvej. Turen er på ca. 2.4 km.
DN - Norddjurs vil på turen orientere om Norddjurs kommunes planer i projektet "Fjellerup Udvikling", et anlæg med 4 såkaldte nedslag i det beskyttede område.
Vi vil se på bevaringsværdig natur og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder ved Fjellerup Strand.

Tag fornuftigt fodtøj på, da turen planlægges at skulle foregå på strandarealet.

DN - Norddjurs byder på kaffe på turen.

Ingen tilmelding, man møder bare op.

Klitvej 120, Fjellerup Strand 8585

DN Norddjurs
  • Tilmelding ikke nødvendig