11. maj 2024 10:00
9690 Fjerritslev, Sletteåvej 125
Vi mødes på parkeringspladsen ved Sletteå og går samlet afsted mod hø-slæt engen ved Maries Hus.
Sidste års hø-slæt med aktive naturplejere. Foto: Søren Rosenberg
I samarbejde med Naturstyrelsen, er le-lauget igen klar med hø-slæt af skovengen, ved Maries Hus. Fokus er nænsom naturpleje, med leen som redskab. Der gives en grundig oplæring i brug af leen og alt nødvendigt grej kan lånes. Alle er velkomne og der bydes på en let forplejning.

11. maj 2024 10:00 - 13:00

I 2023 startede et helt nyt lelaug for at ændre på arts sammensætningen af skovengen ved Maries Vej. Engen var tidligere kendt for tusindvis af purpur-gøgeurt - men med tilgroning af græsser, så har det bevirket at der de sidste år er blevet færre og færre gøgeurter. Vi vil med 2 årlige hø-slæt prøve at vende udviklingen, så skovengen igen bliver et hotspot for gøgeurter og andre urter som f.eks. trævlekrone mm.

DN Jammerbugt