16. maj 2024 19:00
4760 Vordingborg, Sydhavnsvej 6
Den store sal på Biblioteket
Miljøstyrelsen tager prøver Foto: N.E. Anker
Miljøet i farvandene omkring Sydsjælland har været overvåget i mere end 30 år. Dette foredrag ser på nogle af de resultater, der er opnået igennem de 30 år.

16. maj 2024 19:00 - 21:00

Noget af det, der påvirker miljøtilstanden i farvandene ertilførslen af næringsstoffer i form af kvælstof og fosfor. Disse næringsstoffer stimulerer væksten af alger (fytoplankton) og planter i havet, og derved spiller mængden af næringsstoffer en stor rolle for, hvordan
miljøtilstanden er i havet.

På havbunden vokser der planter med rødder i havbunden, blandt andet ålegræs. Den marine bundvegetation er meget afhængig af vandets klarhed, dvs. især mængden af alger i vandet. Ved store mængder af alger skygges bundvegetationen væk.

I farvandene omkring Sydsjælland bliver bundvegetationen (primært ålegræs) overvåget ved dykning og i forbindelse hermed optages der video af det dykkeren ser.

Foredraget holdes af Benny Ludvigsen Bruhn (civilingeniør) og Jakob Ole Larsen (tekniker) – Miljøstyrelsen Sjælland (Nykøbing F.).

DN Vordingborg
  • Tilmelding

    Bibliotekets hjemmeside