10. marts 2024 10:00
9440 Aabybro, Hovensvej 210
Arranger gerne samkørsel, da der ikke er så gode parkerings muligheder.
En flok glade og aktive naturplejere, på højmosefladen i Aaby Mose. Foto: Søren Rosenberg
Naturpleje indsatsen i Aaby Mose, er yderst vigtigt for at bevare højmosens fine tørvemosser, så fri for trævækst som muligt. Arbejdet består derfor i beskæring eller oprykning af birketræer og fældning af nåletræer. Naturplejen er i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond og Jammerbugt Kommune.

10. marts 2024 10:00 - 13:00

Denne gang bevæger vi os ind fra vestsiden - et område hvor DN ikke tidligere har udført naturpleje.
Kom meget gerne og give en hånd med - vi har redskaber, men husk selv handsker og vandtætte støvler. Vi går i et svært tilgængeligt terræn, derfor er denne naturpleje indsats, ikke egnet for gangbesværede.
Husk tilmelding i forhold til forplejning, da Aage V. Jensen Naturfond er vært med en sandwich.

DN Jammerbugt