16. juni 2024 10:00
9440 Aabybro, Centralgårdsvej 130
Parkering ved rastepladsen, Trædesten i Store Vildmose
Lelauget efter indsatsen i september 2023. Foto: Søren Rosenberg
Lelauget Aaby Bjerg, inviterer alle til at deltage i naturplejen, hvor dagens indsats primært er slåning med le og opsamling. Ørnebregnen skal svækkes i forhold til at give en mere mangfoldig blomstring af forskellige urter, til gavn for mange slags insekter.

16. juni 2024 10:00 - 13:00

Vi har redskaber og giver vejledningen i brug af dem. Husk blot handsker og fornuftigt fodtøj. Vi sørger for en let forplejning.
Aaby Bjerg er et fredet højdedrag i Store Vildmose og den frivillige natur indsats, støttes af Jammerbugt Kommunes og Aage V. Jensen Naturfond.
Hø-slæt har nu været på vores naturpleje aktivitet igennem 12 år - og arbejdet giver virkelig resultater - fra tidligere massiv tilgroning af græsser og ørnebregne til nu med et langt mere varieret blomsterflor - der kan igen ses guldblomme og lav skorsoner i foråret og senere på sommeren er der masser af bl.a. tormentil, liden klokke, almindelig gyldenris og djævelsbid samt hedebotanik med lyng og tyttebær. Insekt faunaen er simpelthen enestående.

DN Jammerbugt
  • Tilmelding ikke nødvendig