8. september 2024 10:00
2625 Vallensbæk, Rendsagervej 5
Mosens dag er DN-Albertslunds traditionelle bidrag til naturens dag/naturens uge. Arrangementets overordnede arrangør er I/S-Vallensbæk mose. Lokale afdelinger af DN er medarrangører sammen med forskellige friluftsorganisationer.Vi har base ved sydøsthjørnet af Tueholm Sø tæt ved spisestedet Mosen.

8. september 2024 10:00 - 14:00

Tueholm Sø og Vallensbæk Sø er kunstige søer i området under I/S Vallensbæk Mose og blev udgravet i begyndelsen af 1970erne. Der er nu et rigt dyre- og planteliv, og man kan få mange gode naturoplevelser. Vores traditionelle bidrag er samling af fuglekasser, hvor folk så får kasserne med hjem, samt fremvisning af dyr og planter fra Tueholm Sø, som folk evt. kan prøve selv at ketche og låne DNs ketchere m.v. - I skrivende stund er det ikke lagt fast, hvad vores bidrag bliver i år. Det vil der komme nærmere om senere. Vi har base ved sydøsthjørnet af Vallensbæk Sø tæt ved Spisestedet Mosen.

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig