17. april 2024 10:00
3320 Skævinge, Lille Lyngbyvej 23
Vi mødes på parkeringspladsen ved Lille Lyngby kirke
Naturpleje Foto: Thomas Bech
Kom og hjælp os med naturforvaltning onsdag d. 17/4. Vi mødes på P-pladsen ved Lille Lyngby kirke kl.10 og forventer at være tilbage cirka kl.15 eller før.

17. april 2024 10:00 - 15:00

Lille Lyngby Mose er et usædvanligt moseområde i den sydøstlige del af Arresø i Hillerød Kommune; dette er fredet siden 1989. Mosen består overvejende af kalkholdige rigkær, afgræssede enge og enkelte tørvegrave. Det sikrer en artsrig flora med næsten 500 registrerede plantearter, herunder utallige orkideer og sjældne arter som f.eks. majgøgeurt, sumphullæbe, pukkellæbe, vibefedt og kødfarvet gøgeurt.
Græssende kreaturer og heste, udsat gennem flere år af Naturstyrelsen (NST), sikrer at græsset ikke tager overhånd og kvæler de sarte flerårige urter. Men på anbefaling af botanikere har vi aftalt med NST, at vi vil slå græsset i udvalgte områder i det tidlige forår.
Medbring varmt tøj og gummistøvler, mens vi har det nødvendige udstyr til græsslåning etc. og giver frokost og drikkevarer til de fremmødte.
Tilmelding og information til Thomas Beck på Tbeck.newdirections@gmail.com

DN Hillerød