18. maj 2024 07:30
Stadagervej parkeringsplads for enden af vejen
Fugletur i mosen med guide Kim Petersen

18. maj 2024 07:30 - 11:30

I lighed med tidligere år bliver vi guided af Kim Petersen på fugleturen. Kim ved det meste af, hvad der er værd at vide om fugle. Naturen lader sig ikke styre, men vi vil formentlig høre flere af de arter (sang)fugle, som yngler i mosen, måske rørsangere, løvsangere, forskellige mejser, spurve m fl. På de åbne områder vil der nok være lærker og i søerne forskellige andefugle, blishøns, gæs og lappedykkere.
Vi har iår valgt et lidt tidligere mødetidspunkt, da fuglene er en del mere aktive på dette tidspunkt.

DN Herlev
  • Tilmelding ikke nødvendig