16. juni 2024 10:00
P-plads Munkeskovvej nordsiden af vejen midt gennem skoven
Guidet tur i Bagholt Mose, som har en enestående flora med meget sjældne planter.

16. juni 2024 10:00 - 12:00

Bagholt Mose er en højmose, som tidligere var meget større. I mosen findes en enestående flora med meget sjældne planter som i dag er truede og sårbare. Området blev fredet i 1985 og det fredede areal er på 17 ha. Bagholt er en af Sjællands mest værdifulde moselokaliteter.
Faxe kommune har overtaget plejen af området og har ryddet et stort areal til gavn for den sjældne flora.
Vi bevæger os på hængesæk(gummistøvler) og prøver at finde sjældne og karakteristiske arter knyttet til mosen bl.a. orkideer.
Turen arrangeres som et samarbejde mellem Faxe Kommune, Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening i Faxe.
Husk praktisk fodtøj.
Turen er gratis og alle er velkomne.
Turledere: Anne Planeta Etzerodt og Rudy Burmeister

DN Faxe
  • Tilmelding ikke nødvendig