18. april 2024 19:00
8370 Hadsten, Ellemosevej 36
Hvordan kan skoven og skovens produkter gavne klimaet og biodiversiteten?

18. april 2024 19:00 - 21:00

Klima og biodiversitet er de to mest alvorlige kriser, vi har i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening peger på naturen og ikke mindst skovene som en væsentlig del af løsningerne. Kom og hør 2 engagerede indlæg af konsulent Anders Horsten, Danmarks Naturfredningsforening, samt forstkandidat Ivan Guldager, der er skovfoged i Randers Kommune.

Skovrider Kristian Løkke Kristensen, Skovdyrkerforeningen Midt bidrager med de private skovdyrkeres perspektiv.

Arrangementet er et af Danmarks Naturfredningsforening Favrskovs aktiviteter i Klimaugerne 2024 og afholdes torsdag den 18. april i auditoriet på Teknisk Akademi, Den Jyske Håndværkerskole.

Der er gratis adgang og alle er velkomne.

DN Favrskov
  • Tilmelding ikke nødvendig