16. juni 2024 14:00
4660 Store Heddinge, Holtug Linievej 69
Parkeringspladsen ved kridtbruddet
Marktusind Gylden ved Stevns Klint Foto: Kasper Monrad Møller
DN Stevns afholder i år De Vilde Blomsters dag i Holtug kridtbrud, hvor en lang række sjældne skønheder, der førhen var vidt udbredt i den kalkrige klintejord, endnu findes. Området rummer fx. stor gyvelkvæler, kvasthøgeurt, vild hør, almindelig månerude, almindelig gyldenris og dueskabiose.

16. juni 2024 14:00 - 16:00

I samarbejde med Dansk Botanisk Forening afholder DN Stevns De Vilde Blomsters dag i Holtug Kridtbrud, som er en nedlagt råstofgrav, der på grund af de særlige jordbundsforhold har gunstige vilkår for at rumme en stor plante-, padde- og insektdiversitet.

Udover en række sjældne planter er der også mulighed for at træffe markfirben, stor vandsalamander, dværgblåfugl og storplettet perlemorsommerfugl.

DN Stevns
  • Tilmelding ikke nødvendig