26. maj 2024 08:00
2630 Taastrup, Kroppedals Alle 3
P-pladsen ved Kroppedal Museum
Stor kærguldsmedenymfe Foto: DN.dk
Vi kigger nærmere på en spændende sø nær Kroppedal Museum i Vestskoven, hvor der yngler bl.a. Stor Kærguldsmed og Stor Vandsalamander og andre spændende ting. Tag evt. en vandketcher med. Men DN har nogle

26. maj 2024 08:00 - 11:00

Søen er meget renvandet og restaureret for nogle år siden. Den ligger på et højdedrag, hvor terrænet skråner ned mod Porsemosen. Den tørrer aldrig ud på grund af områdets tætte vandstandsende lerlag. Vi ser også nærmere på søens økologi og dyre- og plantesamfund. Der er gode P-forhold ved Kroppedal Museum, hvor vi mødes.
Turen arrangeres i samarbejde med DN-Albertslund og ungdomsorganisationen FLOR.

DN Høje-Taastrup
  • Tilmelding ikke nødvendig