31. maj 2024 20:00
4300 Holbæk, Ladegårdsalleen 11
Ved Naturskolen
Flagermus i kalkgrube Foto: Fra DN
Flagermusture ved Naturskolen i Holbæk

31. maj 2024 20:00 - 22:00

Fredag d. 31. maj kl. 20 på Naturskolen i Dyrehaven.- Carsten Juel er oplægsholder. Han er biolog og formand for DN Furesø, hvor de er rigtig godt fremme i skoene, hvad flagermus angår. Det kan man i høj grad få bekræftet ved at gå ind på deres hjemmeside og klikke på flagermus. Han vil fortælle bredt om flagermus, men med fokus på, hvordan man observerer, artsbestemmer og registrerer. Han disponerer over 16 ultralyds-detektorer, som han vil medbringe.

24. august samme tid og sted. Det er jo international BAT- NIGHT. Biologen Line Faber Johannesen kommer og fortæller om flagermus. Hun er egentlig marinbiolog, men via hvalernes kommunikationssystem er hun også koblet på flagermus. Hun besøgte os sidste år, hvor hun holdt et glimrende oplæg om emnet.

19. september samme tid og sted. Ved den lejlighed vil vi stræbe efter at kunne fremlægge resultatet af et par pilotundersøgelser af flagermusforekomst ved et par kirker og drøfte den fremtidige metodik. Andre emner som f.eks. flagermus

DN Holbæk
  • Tilmelding ikke nødvendig