1. juni 2024 08:00
6990 Ulfborg, Græmvej 3
Oplev plante-, fugle- og dyrelivet i Husby Klitplantage.
Naturstyrelsen, DOF, DN og Æ Skurrehat inviterer på naturoplevelser i Naturnationalparken Husby Klitplantage. Arrangementet gennemføres den 1. juni kl. 8.00 til 13.00 ved Badesøen, Græmvej i Husby. Der vil være skiltning fra Klitvejen i Husby.

1. juni 2024 08:00 - 13:00

Oplev plante-, fugle- og dyrelivet i Husby Klitplantage.
Naturstyrelsen, DOF, DN og Æ Skurrehat inviterer på naturoplevelser i Naturnationalparken Husby Klitplantage. Arrangementet gennemføres den 1. juni kl. 8.00 til 13.00 ved Badesøen, Græmvej i Husby. Der vil være skiltning fra Klitvejen i Husby.

Vi vil vise og fortælle, hvordan naturgenopretningen skaber gode livsbetingelser for områdets fugleliv, hvordan afgræsningen af klitten skaber bedre livsbetingelser for planter, insekter og svampe m.m. samt hvordan en levende og naturlig skov skaber et mangfoldigt plante-, fugle- og dyreliv.

Du kan møde aktive fra DN Holstebro.
Husk kikkert.

Program findes på Naturstyrelsens og foreningernes hjemmesider.

Sct. Georgs Gilderne og Naturstyrelsens naturvejledere arrangerer aktiviteter og oplevelser samt bål på pladsen, hvor der kan bages snobrød, pandekager og skænkes bålkaffe.
Alle kan deltage – både voksne og børn.

DN Holstebro
  • Tilmelding ikke nødvendig