20. juni 2024 17:00
7620 Lemvig, Kabbelvej 3
Parkeringspladsen ved Nørre Lem Kirke
Cyklistforbundet og DN i Lemvig arrangerer en cykeltur hvor vi cykler i gamle grusgrave og naturarealer i Rom.

20. juni 2024 17:00 - 21:00

Vi kører ad Nissumvej, Lemtorpvej, Dubgårdvej og igennem Karen og Hartvig Nielsens naturgenoprettede arealer og hører lidt om både grusgravningens geologi og planen bag de naturgenoprettede arealer. Den medbragte aftensmad fortæres ved Fam. Nielsens lille skovhytte. Viddere ad Gl. Landevej, Jupitervej, Fabjerg Kirkevej og retur via Dubgårdvej/Lemtorpvej til Nørlem Kirke. Turen er på ca. 15-16 km.

DN Lemvig
  • Tilmelding ikke nødvendig