27. november 2019 19:00
5900 Rudkøbing, Ahlefeldtsgad...
Mødested: Borgerhusets store sal
null Foto: null
Kom og hør Peter Friis Møller fortælle om Danmarks skove på årsmødet i DN·Langeland

27. november 2019 19:00 - 22:00

Årsmødet starter med en dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
4. Forslag fra medlemmerne
5. Eventuelt

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest en uge før mødets afholdelse, skriv til langeland@dn.dk.

Foreningen er vært ved en kop kaffe/te med brød.

Efter selve årsmødedelen fortæller forstkandidat Peter Friis Møller om Danmarks skove og de udfordringer skovene har i krydsfeltet mellem klimaændringer, biodiversitetskrise og forsøgene på at imødegå udviklingen i skovene, med særlig vægt på Langeland.

Peter Friis Møller er forfatter, forstkandidat, ansat på GEUS og selvstændig konsulent. Han arbejder bl.a. med naturskovsdynamik, vegetationshistorie, biodiversitet, skovøkologi, beskyttelse af naturværdier i skov, naturgenopretning og naturbeskyttelse.

Vi glædes os til at se jer.

Ahlefeldtsgade 11, Rudkøbing 5900

DN Langeland
  • Tilmelding ikke nødvendig

Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område