23. november 2021 19:30
3300 Frederiksværk, Strandgad...
Årsmødet holdes på Frederiksværk Gymnasium og HF på Lærerværelset. Strandgade 34. 3300 Frederiksværk.
Der holdes årsmøde med foredrag, årsberetning og valg i henhold til foreningens love. Alle er velkomne.

23. november 2021 19:30 - 22:00

Årsmødet vil blive indledt med et oplæg om tilstanden i Isefjorden, hvor Jan Henningsen vil vise sine fantastiske undervandsfotos og dronefotos, og fortælle hvordan han har oplevet udviklingen gennem de seneste år.

Herefter holdes årsmøde med beretning og valg.
Tre bestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter er på valg.
Kun medlemmer er stemmeberettigede.

Medlemmer, der har lyst til at være knyttet til DN Halsnæs ”ad.hoc”, altså for ét eller flere arrangementer er meget velkomne til at melde sig. Ad.hoc-ordningen har givet foreningen stor styrke det seneste år.

Bestyrelsen v. Lenni Gottlieb

Strandgade 34, Frederiksværk 3300

DN Halsnæs
  • Tilmelding ikke nødvendig