Med et eventpartnerskab støtter virksomheden et konkret DN-event.
Danmarks Naturfredningsforenings kampagner er bundet op på gode oplevelser, ny inspiration og nyttig grøn viden, som alle er elementer, der taler til vores følelser – her får målgruppen virkelig ”noget af værdi med hjem”.

Støt den kampagne, som står virksomhedens hjerte nærmest. Danmarks Naturfredningsforening har tre store folkelige events hvert år:

 • Affaldsindsamlingen
 • Kystvandringen
 • Naturens Dag

Støt det event, som står din virksomheds hjerte og værdier nærmest. Så er I med til at sprede de vigtige budskaber endnu længere ud og gøre kampagnerne endnu større, sjovere og lærerige.


Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings events

Styrk virksomhedens image

Et eventpartnerskab med Danmarks Naturfredningsforening kan have stor værdi for virksomheder, som har hovedfokus på branding og image. Den bedste samarbejdsvinkel finder vi i fællesskab, og events ledes af dygtige eventledere.
Samarbejdet kan for eksempel indeholde nedenstående elementer og kan give følgende resultat for virksomheden:

Eventsamarbejdet kan indeholde

 • Styrk virksomhedens image
 • Branding- og imagekampagner, f.eks. ved fælles markedsføring af events i annoncer og på outdoor-medier
 • Sponsering af specifikke elementer/produkter, som uddeles og bruges af deltagerne i eventperioden
 • Samarbejde på relevante medieplatforme hos begge parter
 • Salg til medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening med rabat
 • Specielle personalearrangementer

Forventet resultat

Et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening kan vise omverdenen, at virksomheden tager ansvar for naturen og miljøet – også til gavn for virksomhedens image, troværdighed, salg, kendskab, loyalitet, netværk og CSR-mål

Din virksomhed kan være med til sikre flere naturoplevelser, en rigere natur og et renene miljø.


Eventpartnere

Læs om hvordan vi samarbejder med vores strategiske samarbejdspartnere

Vil I indgå partnerskab?

alt
Lone Norup
Markedschef for erhvervspartnerskaber og testamenter

10 grunde til at indgå partnerskab

 1. Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer
 2. Uafhængig privat medlemsorganisation, som taler naturens og miljøets sag
 3. Stor faglig viden om natur- og miljøspørgsmål
 4. Høj troværdighed og politisk indflydelse
 5. Landskendt, aktiv og seriøs
 6. 1.500 frivillige forankret lokalt i hele landet
 7. Store populære landsdækkende events og kampagner
 8. Kontakt til børn, unge, pædagoger og lærere på landets skoler og institutioner
 9. Mange flotte resultater for Danmarks natur og miljø gennem 100 år
 10. Arbejdet bidrager til ni af FN's 17 Verdensmål