Som produktpartner støtter virksomheden en konkret sag eller et fokusområde, som Danmarks Naturfredningsforening arbejder med via produktsalg, f.eks. ved at donere 1 kr. pr. solgt produkt til Danmarks Naturfredningsforening.

Styrk produktets kendskab

Et produktpartnerskab med Danmarks Naturfredningsforening kan have stor værdi for virksomheder, som ønsker at vise samfundsansvar og har image-interesser inden for natur- og miljøområdet, eller som vil markedsføre et nyt grønt produkt, som matcher et af Danmarks Naturfredningsforenings arbejdsområder.

Kampagnesamarbejdet kan indeholde:

 • Markedsføringskampagner
 • Samarbejde på relevante medieplatforme hos begge parter
 • Salg til medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening med rabat.

Resultat af samarbejdet

Et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening kan vise omverdenen, at virksomheden tager ansvar for naturen og miljøet. Din virksomhed kan være med til sikre kommende generationer naturoplevelser, en rigere natur og et renene miljø.

For virksomheden giver det forbedret image, troværdighed, salg, kendskab, loyalitet og opfyldelse af CSR-mål.


Produktpartnere

Læs om det konkrete samarbejde med vores produktsamarbejdspartnere

Vil I indgå partnerskab?

alt
Lone Norup
Markedschef for erhvervspartnerskaber og testamenter

10 gode grunde til at indgå samarbejde

 1. Danmarks største grønne organisation med 130.000 medlemmer
 2. Uafhængig privat medlemsorganisation, som taler naturens og miljøets sag
 3. Stor faglig viden om natur- og miljøspørgsmål
 4. Høj troværdighed og politisk indflydelse
 5. Landskendt, aktiv og seriøs
 6. 1.500 frivillige forankret lokalt i hele landet
 7. Store populære landsdækkende events og kampagner
 8. Kontakt til børn, unge, pædagoger og lærere på landets skoler og institutioner
 9. Mange flotte resultater for Danmarks natur og miljø gennem 100 år
 10. Arbejdet bidrager til ni af FN's 17 Verdensmål