Danmarks Naturfredningsforening er medlem af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO, som er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer, der arbejder for at fremme fælles interesser og sikre en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren.

Som medlem af ISOBRO har Danmarks Naturfredningsforening tilsluttet sig brancheorganisationens indsamlingsetiske retningslinjer.

Indsamlingsmåde: Indsamlingsnævnet er blevet oplyst om vores indsamlingsaktiviteter og du kan finde vores orientering her.

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dn.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.org), sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og Radio/TV.

Indsamlingsområde: Landsdækkende

Indsamlingens formål: De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål, som er at gøre Danmark til et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.

Indsamlingsperiode: Løbende

Indsamlingens regnskab: Årsregnskabet forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert år.

Eventuelle yderligere oplysninger: Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4