Arbejdsområde

Ledelsesservice.

Ansvarlig for videreformidling af mails på Hovedpostkassen og den digitale postkasse.

Klagesagslogistik.

CV

Karriere

Sekretær i Danmarks Naturfredningsforening, 1993-

Direktionssekretær, Sterling Airways 1988–1993

Presse, strategi og ledelsesbetjening