Genåbningen af Danmark tager for alvor fart. Snart skal regeringen og Folketingets partier lægge en plan for, hvordan der kan rettes op på dansk økonomi efter konsekvenserne af corona-krisen.

En genopretning af økonomien bør samtidig sikre, at Danmark overholder sit historiske klimamål. Danmarks Naturfredningsforening har sammen med 17 andre ngo’er lavet 30 forslag til, hvordan dansk økonomi og den grønne omstilling kan sættes i gang.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding lægger vægt på, at en afgift på CO2-udledning, som blandt andet er blevet anbefalet af de økonomiske vismænd og regeringens rådgiver Klimarådet, er helt nødvendigt, hvis Danmarks skal nå de ambitiøse klimamål om 70 procents CO2-reduktion i 2030:

- Vi står overfor en kolossal grøn omstilling af hele vores samfund. Og det er vigtigt, at vi forsøger at gennemføre omstillingen så billigt og omkostningseffektivt som muligt. Derfor er en klimaskat - en skat på CO2 - helt central. Som klimarådet så præcist har dokumenteret, så er en klimaskat det mest omkostningseffektive virkemiddel, og samtidig er en CO2 afgift baseret på det sunde princip om, at forureneren betaler, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun understreger, at det vil blive dyrt, hvis politikerne lytter til erhvervslivet og afviser en CO2- afgift, selvom det er den samfundsøkonomiske billigste måde at reducere CO2-udledningen på.

- Det vil blive alt for dyrt, og det stemmer dårligt overens med idéen om, at alle skal bidrage. Derfor er vi i Danmarks Naturfredningsforening gået sammen med en række andre organisationer om en fælles, indtrængende appel til regeringen om at handle nu og indføre de nødvendige klimaskatter. Til gavn for klimaet - og for os alle sammen, siger Maria Reumert Gjerding.

Hele udspillet kan læses her

Læs også mere her på Politikens hjemmeside (her står, at 15 ngo’er står bag udspillet, men over weekenden har yderligere tre valgt at tilslutte sig forslagene).

Organisationerne bag udspillet er:

Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Global Aktion, Mellemfolkeligt Samvirke, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi, 350 Klimabevægelsen, CARE, Sex og Samfund, Dansk Vegetarisk Forening, Amnesty International, Nyt Europa, Our Fish, Rådet for Grøn Omstilling, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden, IWGIA, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk International Bosættelsesservice (DIB).

alt
Kasper Pihl Møller
Chefrådgiver for presse og public affairs
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 26 81 62 28