Tilbage i februar måned gik Danmarks Naturfredningsforening i gang med at indsamle underskrifter for at få beskyttet den natur, der vokser på Danmarks gamle jord- og stendiger.

Her er gamle træer, krat og vilde græsser hjemsted og rasteplads for bl.a. ugler, flagermus og insekter.

I skrivende stund har over 20.000 personer støttet kravet om en beskyttelse af naturen ved at skrive under.

- Det er en helt fantastisk opbakning til digernes natur. Rigtig mange borgere har selv oplevet, hvordan gamle diger er forsvundet fra landskabet og har delt deres bekymringer med os, siger Jan Pedersen, der rådgiver om beskyttet natur og arter i Danmarks Naturfredningsforening.

Nu får digerne får politisk opmærksomhed

Da digernes fundament i dag er beskyttet under Museumsloven, så er det i udgangspunktet Kulturministeriets område. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening skrevet til kulturminister Joy Mogensen.

Og nu er der måske snart gode nyheder på vej til digerne, den spirende natur, der vokser på dem, og alle de dyr, der bor og raster i dem.

Kulturministeren skriver til Danmarks Naturfredningsforening, at hun er meget bevidst om, at digerne både har en stor kulturhistorisk betydning og er vigtige levesteder for dyr og planter. Og at hun vil drøfte sagen med miljøministeren.

Vil du skrive under?

20.000 har allerede skrevet under på, at naturen på Danmarks diger skal beskyttes. Men vi står stærkere, jo flere vi er.

Du kan satdig nå at skrive under - så er din underskrift en af dem, vi afleverer til regeringen.

Færre diger i Danmark i dag end tidligere

Selvom naturen på digerne er både hjem og rastested for mange vilde arter, så er der igennem de sidste mange år fjernet kilometervis af gamle, beskyttede diger i det åbne land.

- Vi har fulgt udviklingen, og vi vil anslå, at der er fjernet et sted mellem fem og ti procent af de beskyttede diger i Danmark. Oftest bliver de fjernet for at få et større og mere sammenhængende areal at dyrke på. Det ser vi ved, at der er mange store marker i Danmark i dag i modsætning til tidligere tiders mindre jordlodder, siger Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening.

Da der i forvejen ikke er meget natur ude i landbrugslandet, så kan det være fatalt for dyrene når træer, krat og lange, vilde græsser forsvinder fra digerne.

Hjælp os med at presse på!

Vil du hjælpe os i kampen for livet på digerne? Så kan du stadig nå at skrive under.

Jo flere underskrifter vi kan overrække til regeringen, jo stærkere pres. Det har enormt stor betydning, at vi har så meget rygvind, som muligt. Derfor håber jeg, at endnu flere danskere er klar til at støtte naturen, siger kampagneansvarlig Signe Skovmand.